De naam Scharlaken Koord is ontleend aan een geschiedenis uit de Bijbel (Jozua 2). Het volk van Israël was vanuit Egypte op weg naar het Beloofde Land. Aangekomen bij de grens, stuurden zij twee mannen de stad Jericho in. Deze mannen kwamen in problemen maar kregen hulp van Rachab, een prostituee.

Rachab woonde in een huis bovenop de stadsmuur en verleende de mannen onderdak. Toen de kust veilig was, hielp Rachab hen ontsnappen via het raam met behulp van een scharlaken (rood) koord. Als dank beloofden de mannen Rachab en haar familie te sparen als Jericho zou worden ingenomen. Zij gaven haar de opdracht het scharlaken koord voor haar raam te hangen: het teken voor het Israëlische leger dat ze het volk van God geholpen had. Rachab gehoorzaamde en nadat de stad was ingenomen, stond alleen haar huis nog overeind. Rachab en haar familie waren gered!

Zo staat het scharlaken koord nog steeds symbool voor geloof, hoop en vrijheid. De drie pijlers die de medewerkers van Scharlaken Koord motiveren om dit werk te doen en die zij willen doorgeven aan de vrouwen achter de ramen.

Scharlaken Koord
Barndesteeg 25
1012 BV Amsterdam

T. 020 622 68 97
info@scharlakenkoord.nl

www.scharlakenkoord.nl 
www.preventiescharlakenkoord.nl 
www.secondstepshop.nl 
www.hulpuitprostitutie.nl

www.facebook.com/scharlakenkoord

logo