Scharlaken Koord is een project van Stichting Tot Heil des Volks. Tot Heil des Volks is een christelijke koepelorganisatie met een missie die kan worden samengevat in: evangelisatie, hulpverlening en een profetisch geluid, ofwel het duiden van de tijd vanuit het Woord van God. Het hoofdkantoor van Tot Heil des Volks bevindt zich in hartje Amsterdam, midden in ons werkgebied.