Onze missie is professionele en betrokken hulp bieden aan meisjes en vrouwen in de prostitutie door middel van preventie-, straat- en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. 

Straatwerk
Preventie
Maatschappelijk werk