Onze missie is professionele en betrokken hulp bieden aan meisjes en vrouwen in de prostitutie door middel van preventie-, straat- en maatschappelijk werk vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvattingen van elke vrouw. 

Straatwerk
Preventie
Maatschappelijk werk

Scharlaken Koord
Barndesteeg 25
1012 BV Amsterdam

T. 020 622 68 97
info@scharlakenkoord.nl

www.scharlakenkoord.nl 
www.preventiescharlakenkoord.nl 
www.secondstepshop.nl 
www.hulpuitprostitutie.nl

www.facebook.com/scharlakenkoord

logo